Hap Şeklinde Bilgiler.


Şirket birleşmeleri hakkında güncel kanunlar, avantajlar ve vergisel konular hakkında kısa bilgilendirme yazıları.

Nisan 21, 2021
Birleşme Türleri Nelerdir?
Şirketlerin büyümesine, başarı gösterip süreklilik sağlamasına yardımcı olabilecek BİRLEŞME yolunun 3 farklı opsiyonu bulunmaktadır. DEVRALMA YOLUYLA BİRLEŞME Devralma yoluyla birleşme, en basit anlatımıyla, birleşmeye katılan şirketlerden […]
Kasım 29, 2020
Şirket Birleşme ve Bölünmelerine Yönelik Mali ve Hukuki Süreçler
Birleşme ve satın almaların perde arkasında yeralan süreçleri, şirketleri bu dönemde mali ve hukuki olarak nelerin beklediğiniz öğrendiğimiz eğitimimiz.
Kasım 29, 2020
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Birleşme Nedir ve Nasıl Gerçekleşir?
Birleşme işlemi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) kapsamında tanımlanmıştır. En genel tanımıyla birleşme devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan […]
Kasım 29, 2020
Hangi Şirketler Birleşebilir?
Birleşme işlemine taraf olabilecek şirketler TTK’nın 137. Maddesinde sayılmıştır. Buna göre;  Sermaye şirketleri, başka sermaye şirketleri, kooperatifler ve devralan şirket olmaları şartıyla, kollektif ve komandit şirketlerle, […]
Kasım 29, 2020
VERGİLİ BİRLEŞME: Yeni Kuruluş Yöntemiyle Birleşme
Kurumlar Vergisi Kanunun 18’inci maddesinin birinci fıkrasında “bir veya birkaç kurumun diğer bir kurumlar bileşmesi, birleşme nedeniyle infisah eden kurumlar bakımından tasfiye hükmündedir.” Denilerek aslında birleşmenin […]
Kasım 29, 2020
VERGİSİZ BİRLEŞME: Devir Alma Yöntemiyle Birleşme
KVK’nun 19.Maddesinin birinci fıkrasında ve 1 Seri Nolu KV Genel Tebliğinin 18.Maddesinde; birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanuni ve iş merkezlerinin Türkiye’de bulunması […]